Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Wyższe kwalifikacje bez podatku

Rzeczpospolita.pl 12 sierpnia 2008, Monika Pogroszewska

Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od bezpłatnych szkoleń, które sfinansował im pracodawca. Są już pierwsze korzystne dla nich wyroki sądów administracyjnych w tej sprawie

Problem dotyczy pracowników, którym firma zafundowała bezpłatny kurs lub szkolenie, by podnieść ich kwalifikacje i poprawić efekty pracy.

Wiele osób dowiadywało się w takiej sytuacji, iż muszą zapłacić podatek dochodowy od wartości takiego szkolenia. Wszystko zależało od tego, czy organizujące je placówka posiadała specjalną akredytację, przyznaną zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r.

Organy podatkowe powoływały się bowiem na brzmienie art 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń, przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.

Sporne rozporządzenie

Sytuacja komplikowała się, gdy podmiot szkolący pracowników nie posiadał akredytacji resortu edukacji i nauki. Urzędy skarbowe uznawały wówczas, że wartość nieodpłatnego szkolenia to świadczenie na rzecz pracownika, będące przychodem ze stosunku pracy. Oznaczało to, że pracownik musi zapłacić podatek dochodowy. Pracodawca zaś musiał przypisać wartość szkolenia zatrudnianej osobie i jako płatnik odprowadzić od niej podatek.

Okazuje się jednak, że organy podatkowe niesłusznie uzależniały możliwość zwolnienia z podatku od faktu posiadania przez firmę szkoleniową akredytacji. Są już wyroki sądów administracyjnych, które przyznają w tej kwestii rację podatnikom, m.in. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 lutego 2008 r. (I SA/Po 1597/07)

.

Według sądu, pracodawca ma ułatwić pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Tak więc udział w szkoleniach opłacanych w całości przez zakład pracy nie powinien obciążać ich finansowo. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy szkolenie jest bezpośrednio związane z obowiązkami wykonywanymi na danym stanowisku pracy. Ponadto pracodawca będzie mógł zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Sądy bronią podatników

WSA w Poznaniu uznał, że skoro pracownicy mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu, to nie można kosztu tych szkoleń uznawać za ich przychód. Przyjęcie odmienionego poglądu oznaczałoby, iż ustawodawca nakłada obowiązki na pracodawców w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale skutkami finansowymi obciąża wyłącznie samych zatrudnionych.

Podobnie orzekł 2 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (I SA/Gl 216/08). Zdaniem sądu, nie można utożsamiać "odrębnych przepisów", o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, wyłącznie z rozporządzeniem ministra edukacji.

Sąd uznał, że z treści omawianego artykułu ustawy o PIT nie wynikają żadne szczególne wymogi, dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Za bezpodstawny należy więc uznać warunek, że zwolnienie z podatku jest możliwe wtedy, gdy organizatorem szkolenia jest placówka z akredytacją oświatową.

Pracodawcy, którzy jako płatnicy pobrali w tej sytuacji podatek, który jest podatkiem nienależnym, mogą teraz ubiegać się o jego zwrot, występując do urzędu z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Nadpłacony podatek zostałby zwrócony pracownikowi.


do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2022 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com