Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Doradztwo


Potrzebujesz porady z zakresu zamówień publicznych? Chcesz zapytać o opinię profesjonalistę? kliknij tutaj

W czasie ponad dziesięcioletniej praktyki firma nasza świadczyła usługi doradcze na rzecz Zamawiających, jak i Oferentów. Najczęściej doradztwo wiązało się z przeprowadzaniem w imieniu Zamawiającego całego przetargu, począwszy od napisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez ogłoszenie, prowadzenie korespondencji, otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, aż po zaprotokołowanie postępowania i wykonanie czynności je kończących. Nierzadko dotyczyło przygotowywania samej dokumentacji wszczynającej postępowanie w różnych trybach, weryfikacji specyfikacji opracowanej przez Zamawiającego, sprawdzenia kompletności i poprawności ofert złożonych do przetargu, prowadzenia posiedzeń Komisji Przetargowej w charakterze Przewodniczącego, rozpatrywania protestów, udziału w rozprawach arbitrażowych w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Nasi kontrahenci zawsze zadowoleni byli, i są, z profesjonalnie świadczonych przez nas usług.

Przykładowy katalog usług

DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

 • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
 • sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego,
 • nadzór nad udzielanym przez Zamawiającego zamówieniem
 • ocena możliwości dokonania zmiany zawartej umowy
 • opracowanie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
 • przygotowywanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • udział w charakterze biegłego ds. zamówień w postępowaniu
 • przygotowywanie opinii (np. nt. poprawności złożonych ofert)
 • konsultacje (np. nt. okoliczności unieważnienia postępowania),
 • rozpatrywanie protestów
 • kontrola wewnętrzna dokumentacji postępowania
 • pomoc przy podejmowaniu decyzji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • inne czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych

DLA WYKONAWCY:

 • analiza Specyfikacji celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego
 • sprawdzanie poprawności i kompletności oferty do przetargu
 • sporządzenie ekspertyzy dotyczącej badania i oceny ofert kontroferentów
 • opracowanie protestu lub odwołania
 • przygotowanie skargi na wyrok Zespołu Arbitrów do Sądu Okręgowego
 • pisanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie:
  • stwierdzenia nieważności zawartej umowy, jej części lub nieważności wprowadzonych aneksów
  • konieczności zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu
  • uruchomienia kontroli u Zamawiającego
 • konsultacje
 • inne czynności związanych z udziałem w przetargu

Powyższe usługi świadczone są odpłatnie. Wynagrodzenie ustalane jest przy każdym zgłoszeniu indywidualnie i uzależnione jest od zakresu współpracy.

Uwaga:W ramach tzw. usługi stałej, z zakresem do uzgodnienia pomiędzy stronami istnieje możliwość bieżącej obsługi Państwa firmy w zakresie zamówień publicznych.
Konsultacje mogą odbywać się osobiście w Państwa siedzibie, ale także telefonicznie (po wskazaniu osób uprawnionych z Państwa strony), za pomocą faxu, czy poczty elektronicznej. Rozliczenie za usługę następowałoby w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, miesięczne.

Gwarantujemy wysoki poziom usług, rzetelność i skuteczność.

Ustawa Prawo zamówień publicznych to regulacja prawna na styku sektora publicznego i prywatnego, z której wynikają określone prawa i obowiązki uczestników postępowania po stronie wydających pieniądze (Zamawiających) i ubiegających się o pozyskanie kontraktu firm (Wykonawców).

Prawo to dotyczy wydawania pieniędzy publicznych, w tym środków funduszy strukturalnych, UE, Funduszu Spójności, a zatem prowadzenia przetargów w jednostkach i zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych, spółdzielniach, agencjach, fundacjach, spółkach, przedsiębiorstwach państwowych, publicznych ZOZ-ach, uczelniach itd.

Do podziału pomiędzy Wykonawców Zamawiający ma rocznie ponad 50 miliardów złotych.

Wydawanie pieniędzy w zamówieniach publicznych musi odbywać się zgodnie z regułami obwarowanymi blisko 330 artykułami ustawy, 16 przepisami wykonawczymi i ponad 100 przepisami okołoustawowymi. Tę zgodność kontrolują w Polsce Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, a także sami Wykonawcy w procedurze protestów, odwołań i skarg.

Sztuka prowadzenia przetargów polega na zgodnym z przepisami sporządzaniu dokumentacji i dokonywaniu trafnych wyborów. Wybór ma przynosić oszczędności i zapewnić właściwą jakość realizacji zamówienia.

Ciągłe zmiany w systemie zamówień publicznych, ogromny formalizm ustawy, niejednokrotnie nieprecyzyjne przepisy rodzą szereg wątpliwości i to nawet wśród najbardziej zaawansowanych uczestników rynku zamówień. Pojawiają się pytania, na które nikt w firmie nie zna odpowiedzi, łącznie z Państwa prawnikiem. I dlatego jesteśmy my i nasze doświadczenie!

Dla Wykonawców udział w zamówieniu publicznym to obecnie już, zaproszenie do gry rynkowej w świetle regulacji Unii Europejskiej, kto szybciej pozna reguły tej gry, ten ma większe szanse na sukces finansowy. Trzeba pamiętać, że kontrakty publiczne to najbardziej lukratywne zamówienia i pewne pieniądze po ich wykonaniu. Nie bez znaczenia jest także wzrost prestiżu firmy wygrywającej.

Nawiązanie kontaktu z naszą firmą może przynieść Państwu wymierne zyski i zaowocować pozyskaniem korzystnych kontraktów publicznych.

Nadal niewiele firm potrafi złożyć profesjonalną ofertę i konkurować na rynku zamówień publicznych. Przedsiębiorcy nie przykładają należytej uwagi do dokumentów przetargowych własnych i Zamawiającego, składają niekompletne oferty (choć często atrakcyjne merytorycznie). Za niewiedzę płacą podwójnie, ponoszą koszty przetargu i nie pozyskują zamówienia, niejednokrotnie też podlegają frustracji, gdy wygrany kontrakt wymyka się im z rąk.

Nasza współpraca może ten stan zmienić. Są mechanizmy prawne, których zastosowanie zmusi Zamawiającego do działania zgodnego z prawem, można także stworzyć warunki eliminacji błędów w ofertach, a także w zachowaniach Oferenta - Dostawcy.


do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2022 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com