Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Jak Wygrać Przetarg? - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz wypełnianie JEDZ - warsztaty dla Przedsiębiorców - 2 dni

 Zapisz się na to szkolenie

nr referencyjny: OF1

Dodatkowy kontakt:
tel. 601-35-67-68, fax 059-8402040

Zgłoszenie proszę wysyłać:
- bezpośrednio ze strony internetowej
- na numer faxu 059-8402040
- mailem szkolenia@zamowienia.com.pl

zgłoszenie proszę wysyłać do 15.05.2018r.

termin
 17 maja 2018 (czwartek) - 18 maja 2018 (piątek)
miejsce
 SOPOT
opis
 nowe reguły w przetargach publicznych - WARSZTATY dla Przedsiębiorców
(program autorski: mgr inż. Hanna Has)

Zamówienia publiczne stanowią specyficzny rynek. Dobry produkt, referencje, wysoka jakość czy niska cena nie wystarczą do uzyskania zamówienia. Nabyte umiejętności na kursach marketingowych nie na wiele się tu zdają, niezbędna jest znajomość Prawa zamówień publicznych, zwłaszcza że ostatnia nowelizacja wprowadziła 160 zmian (140 stron zmian) do zamówień publicznych i całkowicie odmieniła prawa i obowiązki Wykonawców, zwłaszcza w zakresie dokumentów oferty. Tylko gruntowna wiedza zamówieniowa daje gwarancję skutecznego kontraktowania zamówień publicznych, stwarza szanse w walce z konkurencją i chroni przed arbitralnością Zamawiających.

Szkolenie kierowane jest do osób z działu marketingu, przedsiębiorców, handlowców, dostawców, pracowników przygotowujących oferty, Specjalistów d/s Przetargów i Ofertowania, do tych którzy chcą poznać obowiązujące w 2016r. Prawo zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji implementującej "nowe" dyrektywy.

Od 18.04.2016r. w polskich przetargach stosuje się bezpośrednio nowe dyrektywy UE, nie tylko PZP!!! oraz JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA - JEDZ

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Wykonawców, Podwykonawców, Podmiotów Trzecich, Przedsiębiorców chcących świadczyć Pomocnicze Działania Zakupowe - uczymy ustawy a nie ją Wam czytamy
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach połączone z dyskusją w aktualnym stanie prawnym
 bogaty materiał szkoleniowy, w tym: ujednolicony kolorowy tekst ustawy, ćwiczenia, materiały graficzne
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE
 zdobędą wiedzę w zakresie sporządzania konkurencyjnej oferty i wypełniania obligatoryjnego JEDZ
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów "zamówieniowych" w trakcie zajęć.
problematyka
 Program szkolenia - prawie wszystko się zmieniło:
 Jak skutecznie konkurować na rynku zamówień publicznych po zmianach? - podpowiadamy
- pojawią się na skalę masową tzw. Centralni Zamawiający, również w samorządach - będą kupować dużo
- zamawiający sektorowi i obronni - jak oni zlecają?
- usługi społeczne - uproszczenia w zdobywaniu tych kontraktów
- zamówienia in-house - jakie zamówienia nie będą poddawane konkurencji?
- proporcjonalność i przejrzystość zamówień oraz elektronizacji zamówień
 Opis przedmiotu zamówienia - największy obszar nadużyć i dyskryminacji Wykonawców
 Dialog Techniczny- ... może skutkować wykluczeniem
 Jak Wykonawca ma spełniać warunki ubiegania się o zamówienie? - tylko wtedy oferta poddawana jest ocenie
- wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne; sealf-cleaning - próbujemy obronić się przed wykluczeniem
- kompetencje, uprawnienia, potencjał ekonomiczny, finansowy, zdolność techniczna, zawodowa
- wymóg zatrudniania na umowę o pracę oraz osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych - aspekty społeczne
- co to są kryteria selekcji Wykonawców i jak je spełniać?
 Dokumenty oferty od 18.04.2016r. - nowe Rozporządzenie o dokumentach żądanych w ofercie
- SIWZ nie zawiera wszystkich wymaganych w ofercie dokumentów!!!
- nowe oświadczenia, poświadczenia, zobowiązania, pełnomocnictwa - czy handel referencjami się utrzyma?
- wadium, zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa po nowelizacji
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ jest już obligatoryjną częścią oferty - wskażemy jak go wypełnić
- Katalogi elektroniczne - niedługo obowiązkowe dla Wykonawców oraz e-Certis - trzeba tam zaglądać starając się o kontrakty
- Konsorcjum, Podwykonawca, Podmiot Trzeci i ich dokumenty - ryzyko i odpowiedzialność
- czy opłaca się i kiedy uzupełniać dokumenty oferty? - ważna jest też taktyka
 Tok postępowania w poszczególnych trybach - znikają zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 Terminy ważne dla Wykonawców po zmianach - a co z wizją lokalną?
 Wybór oferty - nowe wyzwania dla Wykonawców przy składaniu ofert, gdy cena stanowi max 60 %
 Aneksy do umowy po nowelizacji zależą od daty postępowania, odwrócony VAT, zaliczki i zabezpieczenie
 Kiedy można się odwołać? - uwzględnienie części zarzutów przez KIO - nowość
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 22-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-cią kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.
cena
 Cena brutto za 1 osobę (bez zakwaterowania) wynosi: 950,00 zł
Cena brutto za drugą osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 900,00 zł
Cena brutto za trzecią osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 850,00 zł
W cenę szkolenie wliczone są: 10 h wykładów i ćwiczeń, materiały szkoleniowe (tekst ustawy oraz wzory dokumentów i ćwiczenia), 2 obiady, serwis kawowy w czasie trwania kursu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 Zapisz się na to szkolenie


do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com