Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i prace projektowe oraz Podwykonawcy - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: RB1
opis
 program autorski: mgr inż. Hanna Has (Hanna Furman)

WG "STAREGO" i "NOWEGO" PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE*
SZKOLENIE PROWADZI MGR INŻ. Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI - TRENER ds. ZAMÓWIEŃ

Szkolenie kierowane jest do:
Zamawiających: służb inwestycyjnych, inspektorów nadzoru, Specjalistów d/s zamówień, służb kontrolnych, osób odpowiedzialnych za konserwację, remonty, budowę, prace projektowe
Przedsiębiorców budowlanych, Projektantów, Urbanistów, Podwykonawców, Inwestorów Zastępczych, budowlańców, Specjalistów d/s Zamówień Publicznych i Ofertowania

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających i Wykonawców
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 nabędą umiejętność zorganizowania i przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane i prace projektowe
 zdobędą i usystematyzują "wiedzę zamówieniową" wg starego i nowego PZP
problematyka
 
 Definicja robót budowlanych wg Prawa Budowlanego i wg nowego Prawa zamówień publicznych - Wykaz robót
 Wybór: Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu
 Zlecenie: Nadzoru Inwestorskiego/Nadzoru Autorskiego/do Projektanta
 Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane
- Solidarna odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wg Kodeksu Cywilnego i wg PZP
 Wartość zamówienia na:
- roboty budowlane i dla obiektu budowlanego
- roboty budowlane rodzajowo podobne na różnych obiektach budowlanych
- remonty na jednym i kilku obiektach budowlanych
- prace projektowe oraz na opracowania tego samego rodzaju
 Opis przedmiotu zamówienia na:
- roboty budowlane będące lub nie będące robotami budowlanymi wg Prawa budowlanego
- prace projektowe
 Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy robót budowlanych
 Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy robotach budowlanych
 Oferty równoważne i oferty wariantowe
 Obowiązkowe i zalecane zapisy SWZ na roboty budowlane
 Kryteria oceny ofert w postępowaniach na roboty budowlane
- Wiarygodność, rzetelność, efektywność i kwalifikacje Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych
 Rodzaje kosztorysów i ich rola w zamówieniach:
- Kosztorys Inwestorski/Ofertowy/Ślepy/Dodatkowy/Powykonawczy/Zamienny
 Wybór trybu na roboty budowlane lub prace projektowe powyżej i poniżej progu UE
 Umowa na robotę budowlaną:
- umowa o Podwykonawstwo;
- terminu realizacji dłuższego niż 12 m-cy
- zatrudnienia na umowę o pracę, zatrudnienia niepełnosprawnych i bezrobotnych
- zmiany umowy istotne i nieistotne (w przykładach), rodzaje wynagrodzenia, waloryzacja, VAT
- gwarancja i rękojmia, zaliczki, kary umowne, terminy zapłaty
- zakres zamówienia podstawowego na roboty budowlane; roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze
- klauzule obowiązkowe i zakazane
 Zamówienia podobne i dodatkowe tzw. "uzupełniające"
 Raport z realizacji umowy na roboty budowlane i ogłoszenie o wykonaniu umowy
 Wytyczne dot. stosowania wzorów FIDIC i wzory umów Prezesa UZP
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 26-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2022 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com