Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Komisja Przetargowa - Warsztaty - 2 dni wg Prawa Zamówień Publicznych

nr referencyjny: PK1
opis
 BADANIE, KRYTERIA, OCENA OFERT I ODWOŁANIA ORAZ ASPEKTY SPOŁECZNE
SZKOLENIE SPECJALISTYCZE*

Szkolenie kierowane jest do praktyków po stronie Zamawiającego, Kierowników jednostek, by poznali zastrzeżone dla nich czynności, Członków Komisji Przetargowych i Zespołów, by upewnili się jak zachować się w odpowiedzi na działania Wykonawców na wszystkich etapach postępowania, do pracowników tworzących SIWZ, by unikali zapisów konfliktowych mogących prowadzić do odwołań lub unieważnienia, służb kontroli, ostatnio znacznie wzrosły wymagania względem osób pracujących przy przetargach publicznych, także z uwagi na RODO i ELEKTRONIZACJĘ

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających, polecane po ABC
 bogaty materiał szkoleniowy: ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 poznają specyfikę pracy Komisji Przetargowej w trakcie prowadzenia postępowania
 pogłębią "wiedzę zamówieniową" w zakresie kryteriów "pozacenowych", aspektów społecznych

problematyka
  Status prawny Komisji Przetargowej, rodzaje Komisji, kwalifikacje członków
 Zakres pracy Komisji Przetargowej: fakultatywny i obligatoryjny
 Kierownik jednostki, Pełnomocnik, Zamawiający - pojęcia niezbędne przy rozdziale kompetencji
 Czynności: Przewodniczącego, Członka i Sekretarza. Udział "biegłych"; udział prawnika w Komisji Przetargowej
 Regulamin Komisji Przetargowej wpływ "szefa" na pracę Komisji Przetargowej
 Kryteria i metody obliczeń - przykłady i ćwiczenia
- Kryteria kosztowe (ekonomiczne): cena, koszt, koszty cyklu życia
- Kryteria przedmiotowe - dookreślenie przedmiotu zamówienia
- Kryteria podmiotowe - dot. właściwości przyszłego Wykonawcy
- Kryteria społeczne, kryteria środowiskowe
- Kryteria kontraktowe
- Kryteria wymierne i niewymierne, kryteria zakazane
 Kiedy kryteria naruszają zasadę uczciwej konkurencji? Czy można zmienić kryteria oceny ofert?
 Czynności Komisji Przetargowej na wszystkich etapach postępowania z uwzględnieniem RODO oraz odwołania w trakcie pracy Komisji Przetargowej przed i po złożeniu oferty - ćwiczenia
- Sesja publicznego otwarcia ofert
- Składanie oświadczeń dot. braku powiązań z wykonawcami; wyłączenie i konflikt interesów
- Sprawdzenie wymagań wadialnych w ofercie
- Badanie i ocena ofert (liczenie ofert), lista rankingowa, wybór oferty najkorzystniejszej w procedurze zwykłej i odwróconej
- Błędy, omyłki, rażąco wysoka i rażąco niska cena
- Problemy z VAT-em w ofertach, upływ terminu związania, wybór następnego Wykonawcy
- Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa - z orzecznictwa KIO i sądów
- Wykluczyć czy odrzucić?
- Wycofanie się Oferenta z postępowania - wybór następnego Oferenta
- Aukcja Elektroniczna i jej przebieg
- Czynności kończące postępowanie
 Unieważnienie postępowania - uzasadnienie
 Bieg najważniejszych terminów w zamówieniach mający wpływ na czas trwania postępowania
 Protokołowanie postępowania - załączniki do protokołu - jawność a RODO
 ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ w praktyce Komisji Przetargowej
 Osoby odpowiedzialne na etapie przygotowania, przeprowadzenia, udzielania i realizacji zamówienia
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym i KIO
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 23-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń, Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2022 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com