Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Kurs specjalistyczny: odwołania i skargi - analiza przypadków - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: POS1
opis
 Program autorski Hanny Has
(Szkolenie 2-dniowe - 60% czasu stanowią zajęcia praktyczne)
Środki ochrony prawnej dotyczą wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od wartości zamówienia i wybranego trybu, stąd znajomość procedury protestu, odwołania i skargi jest nieodzowna zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców. W materiałach szkoleniowych: wykaz aktów prawnych związanych z postępowaniem odwoławczym, lista arbitrów, lista organizacji, wzory pism.
cel
 Uczestnicy zajęć nabędą umiejętność przeprowadzenia zamówienia publicznego od momentu ogłoszenia postępowania do podpisania umowy, usystematyzują swoją wiedzę w zakresie skompletowania dokumentów niezbędnych w danym zamówieniu w zależności od wartości zamówienia i prowadzonego trybu postępowania, także w świetle wymagań organów kontrolnych. Poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z rodzajem i wartością zamówienia. Wszystkie szkolenia zawierają zaktualizowany stan prawny po nowelizacjach.
problematyka
  Kto i kiedy może wnosić protest? Realizacja zasady jawności postępowania w praktyce.
 Co może stanowić podstawę protestu? - naruszenia ustawy Prawo zamówieniach publicznych przez Zamawiającego, błędy Wykonawców - ćwiczenia
 Jak wnieść protest? - wady formalne protestów i odwołań - wzór protestu,
 Jak rozstrzygnąć protest? - analizy przypadków - ćwiczenia
 Czynności do wykonania po wpłynięciu protestu
 Co nie podlega odwołaniu?
 Jaka powinna być prawidłowa treść odwołania? Wpis od odwołań
 Wady formalne odwołań - interes prawny, pełnomocnik, terminy
 Kto nie może być arbitrem - wyłączenie arbitra? Kodeks etyczny arbitra
 Przebieg postępowania przed Zespołem Arbitrów
 Wycofanie odwołania
 Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - merytoryczne zarzuty podnoszone w odwołaniach - ćwiczenia
 Wniesienie skargi - przykłady wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie
metoda
  Szkolenia prowadzone są metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym te ostatnie zajmują ponad 50 % czasu. Ćwiczący podzieleni są na grupy, na bazie ćwiczeń rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które następnie prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera grupy, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 19-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach).

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com