Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Kurs na Specjalistę d/s Zamówień Publicznych - część I - WARSZTATY - 5 dni

nr referencyjny: 5MS
opis
 5 DNI INTENSYWNYCH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Szkolenie kierowane jest do pracowników Zamawiającego, którzy po jednym szkoleniu chcieliby dysponować wiedzą wystarczającą do pracy na stanowisku Młodszego Specjalisty d/s Zamówień Publiczny oraz dla Wykonawców, którzy starają się o potwierdzenie kompetencji do pracy na stanowisku Młodszego Specjalisty d/s Przetargów i Ofertowania. 5 dni intensywnych zajęć praktycznych zastąpi szkolenia: "ABC- kurs I st.", "Poprawna" SIWZ" i "Małe Zamówienia", "Zamówienia do 30 tys. euro". Mini wykłady i ćwiczenia. Szkolenie prowadzone jest według aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 szkolenie dla Wykonawców - "zamówienia od kuchni"
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają certyfikat Młodszego Specjalisty d/s Zamówień Publicznych
 zdobędą możliwość ubiegania się o tytułu Specjalisty d/s Zamówień Publicznych
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane przebiegiem procedury udzielania zamówienia
 zdobędą aktualną "wiedzę zamówieniową"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć


problematyka
 CZĘŚĆ 1- System zamówień publicznych
 Przepisy wykonawcze oraz akty unijne związane z zamówieniami
 Od czego zacząć? Podstawowe definicje
 Planowanie zamówień - Ćwiczenie
 Kiedy stosować ustawę a kiedy nie? Wyłączenia - Ćwiczenie
 Jak stosować zasadę pisemności, jawności, uczciwej konkurencji, równego traktowania? - Ćwiczenie

CZĘŚĆ 2 - Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 Jak wybrać optymalny tryb? Czy przetarg nieograniczony jest zawsze korzystny?
 Jak uzasadniać wybór trybu według Wytycznych Prezesa UZP ? - Ćwiczenie
 Jaki jest tok postępowania w: przetargu nieograniczonym, ograniczonym, dialogu konkurencyjnym, partnerstwa innowacyjnego, negocjacjach z/bez ogłoszenia, zapytaniu o cenę, w wolnej ręce, licytacji elektronicznej? - Pomocne grafy i tabele
 Kiedy stosować Dialog Techniczny oraz System Kwalifikowania Wykonawców?
 Sporządzenie treści Ogłoszenia, publikacja, zmiany ogłoszenia, terminy - Ćwiczenie
 Co warto zamieścić w ogłoszeniach?
 Wspólny Słownik Zamówień - CPV - Jak korzystać i kiedy? - rola w zamówieniach

CZĘŚĆ 3 - Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych cd.
 Komisja Przetargowa: skład, zasady powoływania, zadania poszczególnych członków, odpowiedzialność
 Szacowanie wartości zamówienia - Ćwiczenie
 Zakaz celowego dzielenia czy zaniżania wartości zamówienia i zakaz łączenia - Ćwiczenie
 Kiedy można a kiedy trzeba dzielić zamówienia na mniejsze? - Ćwiczenie
 Opis przedmiotu zamówienia - wymagania przedmiotowe i zasada proporcjonalności - Ćwiczenie
 Jakie postawić warunki ubiegania się o zamówienie i jakich zażądać dokumentów oraz JEDZ? - Ćwiczenie
 Kryteria oceny ofert - katalog możliwości i sposób oceny - Ćwiczenie
 Formularz Cenowy - stosowane zapisy
 Specyfika umowy w zamówieniach publicznych: aneksy, zmiany istotne, zamówienia podobne i konieczne

CZĘŚĆ 4 - Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia
 Jawne posiedzenie Komisji Przetargowej - Przeprowadzenie otwarcie ofert - Ćwiczenie
 Niejawne posiedzenie Komisji Przetargowej - Ćwiczenia
- badanie ofert, czy oferta jest zgodna z SIWZ?
- wykluczenie wykonawcy obligatoryjne i fakultatywne
- odrzucenie oferty
- uzupełnienia, wyjaśnienia, poprawianie
- omyłki, tajemnica przedsiębiorstwa
- wybór oferty najkorzystniejszej, liczenie ofert, cena rażąco niska czy może rażąco wysoka?
- unieważnienie
 Protokół postępowania
 Odwołania, skargi, informacje. Kontrole Prezesa UZP - najczęstsze błędy

CZĘŚĆ 5 - Zamówienia do progów unijnych i do 30 tys. euro. Odpowiedzialność.
 Zamówień poniżej progów unijnych
- Uproszczona SIWZ- Ćwiczenie
- Komplet dokumentów w poszczególnych trybach - Ćwiczenie
 Zamówienia do 30.000 w przepisach: PZP, Kc, ustawie o finansach publicznych i dyscyplinie finansów publicznych oraz w prawie europejskim
- Zasady udzielania zamówień do 30.000 euro
- celowe, oszczędne i efektywne wydatki
- opis przedmiotu, czy dopuszczalne jest podawanie nazw towaru?
- szacowanie, dzielenie, łączenie a plan zamówień
- Sposób udzielania zamówień do 30.000 euro:
- Rozeznanie Rynku,
- Zapytanie Ofertowe i inne (analiza stron internetowych, oferty handlowe)
- Dokumentowanie i Rejestr Zamówień do 30.000 euro
- Wybór oferty
- Czy tworzyć regulaminy do 30.000 euro? Wzór Regulaminu przygotowany przez Prezesa UZP
- Umowa i jej zmiana dla zamówień do 30.000 euro, Zamówienia Dodatkowe i Uzupełniające (powtarzane)
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu 5-dniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane, co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 25-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych Trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń; Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych Sądu Okręgowego już 3-ą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


To szkolenie zaplanowaliśmy na 2020-04-20

Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com