Agencja Zamówień Publicznych
ul. Wileńska 29A/6
76-200 Słupsk
tel: 59 840 20 40
fax: 59 842 04 20
kom.: 601 356 768

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie grupowe w siedzibie Zlecającego:

2022-08-16
..............................................................................................................................................................
miejsce: ..............................................................................................................................................................
czas: ..............................................................................................................................................................

Zgłaszający(a):

imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................
firma: ................................................................................................  NIP:  ..................................................
adres: ..................................................................  kod i miejscowość:  .........................................................
Telefon: ...................................................................  email:  .............................................................................
liczba osób: ..............................
....................................................................................................
pieczęć i podpis zgłaszającegopieczęć i podpis księgowego

W celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w szkoleniu należy wydrukować powyższy dokument i przesłać pod numer faxu 59 842 04 20

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony pod adresem http://www.zamowienia.com.pl